Vùng nuclêôtit ở đầu mút NST có chức năng

Đã giải326 lượt xem

Vùng nuclêôtit ở đầu mút NST có chức năng

A. ngăn NST dính vào nhau.

B. đính với thoi vô sắc trong quá trình phân bào.

C. điều hòa biểu hiện một số gen.

D. khởi đầu quá trình tự nhân đôi ADN.

chọn câu trả lời tốt nhất

Vùng đầu mút NST có chức năng: bảo vệ nhiễm sắc thể, ngăn các NST không dính vào nhau.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!