Vùng điều hoà là vùng

Đã giải285 lượt xem

Vùng điều hoà là vùng

A. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin.

B. mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

C. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã

D. mang thông tin mã hoá các axit amin.

chọn câu trả lời tốt nhất

Vùng điều hoà là vùng mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!