Virut gây viêm phổi Vũ Hán (viết tắt SARS-CoV-2) là một chủng virut corona gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp

Đã giải415 lượt xem

Virut gây viêm phổi Vũ Hán (viết tắt SARS-CoV-2) là một chủng virut corona gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) và bắt đầu lây lan nhanh chóng sau đó. Có một số thông tin di truyền về chủng virut này như sau:
– Các nhà khoa học đã nhận thấy chúng có tổng số 29903 nucleotit, trong đó số nucleotit từng loại A, U, G, X có số lượng lần lượt là 9594, 8954, 5492, 5863.
– Một mARN quan trọng mã hóa cho vỏ protein của virut có bộ ba mở đầu từ vị trí nucleotide thứ 29558 và kết thúc ở vị trí nucleotit thứ 29674.
Từ những thông tin trên, một học sinh đưa ra một số phát biểu. Có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1). Đoạn mARN trên có chứa 116 nuclêôtit.
(2). Vật chất di truyền của virut SARS-CoV-2 là một phân tử ARN mạch đơn.
(3). Phân tử protein cấu trúc do đoạn mARN trên mã hóa có tối đa 39 axit amin.
(4). Phần trăm mỗi loại nuclêôtit (A, U, G, X) của virut này lần lượt là 32,08% : 29,94% : 18,37% : 19,61%.
A. 1.                       B. 2.                       C. 3.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. Đoạn mARN trên có chứa $29674-29558+1=117$ nuclêôtit

(2) Đúng. Do $A\neq U$ và $G\neq X$

(3) Sai. Phân tử protein cấu trúc do đoạn mARN trên mã hóa có tối đa $\dfrac{117}{3}-1=38$ axit amin

(4) Đúng. Ta có $A=\dfrac{9594}{29903}.100%$ $=32,08\%$

$U=\dfrac{8954}{29903}.100\%$ $=29,94\%$

$G=\dfrac{5492}{29903}.100\%$ $=18,37\%$

$X=\dfrac{5863}{29903}.100\%$ $=19,61\%$

Chọn đáp án B

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!