Trước đây, muốn có chế phẩm hoocmôn sinh trưởng người (GH) người ta phải tách chiết từ tuyến yên của người chết.

Đã giải177 lượt xem

Trước đây, muốn có chế phẩm hoocmôn sinh trưởng người (GH) người ta phải tách chiết từ tuyến yên của người chết. Mỗi tử thi cho khoảng 4-6 mg GH và muốn chữa khỏi cho một người lùn phải cần lượng GH thu được từ 100-150 tử thi. Điều này cho thấy một trở ngại rất lớn khi chữa trị chứng lùn cho trẻ em. Hiện nay, người ta có thể thu nhận một lượng lớn GH từ vi khuẩn E. coli (1 lít dịch lên men của E. coli thu được một lượng GH tương đương với lượng thu được từ 60 tử thi). Bằng phương pháp gì người ta có thể làm được như vậy?

A. Gây đột biến.                             B. Tạo ADN tái tổ hợp.

C. Cấy truyền phôi.                             D. Nhân bản vô tính.

chọn câu trả lời tốt nhất

Sử dụng kĩ thuật chuyển gen tạo ADN tái tổ hợp đưa gen GH vào E.coli để thu lượng sản phẩm lớn phục vụ chữa bệnh

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!