Trong tự nhiên, có bao nhiêu loại mã di truyền không có nucleotit loại G?

Đã giải191 lượt xem

Trong tự nhiên, có bao nhiêu loại mã di truyền không có nucleotit loại G?
A. 64.                                   B. 27.                                   C. 24.                                   D. 26.

đăng bình luận mới

Nu thứ nhất có 3 cách chọn (A, U hoặc X)

Nu thứ hai có 3 cách chọn (A, U hoặc X)

Nu thứ ba có 3 cách chọn (A, U hoặc X)

Do đó có tối đa $3^3=27$ mã di truyền không chứa nu loại G

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!