Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản (chạc chữ Y) có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

Đã giải270 lượt xem

Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản (chạc chữ Y) có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.

B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ → 5’.

C. Vì enzim ADN polimeraza chi tác dụng lên mạch khuôn có chiều 5’ → 3’.

D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn có chiều 3’ → 5’.

đăng bình luận mới

Trên mỗi chạc tái bản (chạc chữ Y) có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn vì ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!