Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen: ♂ AaBbCcDdEe $\times$ ♀ aaBbccDdee

Đã giải256 lượt xem

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen: ♂ AaBbCcDdEe $\times$ ♀ aaBbccDdee. Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết. Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng và tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu.

A. $\dfrac{9}{128}$ và $\dfrac{9}{128}$      B. $\dfrac{9}{128}$ và $\dfrac{9}{256}$

C. $\dfrac{9}{256}$ và $\dfrac{9}{512}$                        D.$\dfrac{9}{512}$ và $\dfrac{9}{512}$

chọn câu trả lời tốt nhất

Tỉ lệ kiểu hình trội về 5 tính trạng là $\dfrac{1}{2}$ $\times \dfrac{3}{4}$ $\times \dfrac{1}{2}$ $\times \dfrac{3}{4}$ $\times \dfrac{1}{2}$ $=\dfrac{9}{128}$

Tỉ lệ kiểu hình giống mẹ là $\dfrac{1}{2}$ $\times \dfrac{3}{4}$ $\times \dfrac{1}{2}$ $\times \dfrac{3}{4}$ $\times \dfrac{1}{2}$ $=\dfrac{9}{128}$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!