Trong một thí nghiệm với 3 cây A, B và C có tổng diện tích phiến lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong điều kiện môi trường như nhau trong một tuần

Đã giải183 lượt xem

Trong một thí nghiệm với 3 cây A, B và C có tổng diện tích phiến lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong điều kiện môi trường như nhau trong một tuần. Sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lượng dịch tiết ra trong một giờ, người ta thu được số liệu như sau.

Cho một số nhận xét sau, đâu là nhận xét chưa phù hợp?

A. Lượng nước thoát ra phụ thuộc vào động lực đầu dưới (áp suất rễ) và động lực đầu trên (thoát hơi nước ở lá).

B. Thí nghiệm trên cho chúng ta biết lượng nước thoát ra chủ yếu quyết định bởi động lực đầu trên.

C. Lượng nước vẫn chuyển trong cây thực hiện được nhờ sự phối hợp của hai lực đó là áp suất rễ và lực hút do thoát hơi nước ở lá.

D. Tổng diện tích phiến lá, độ tuổi của cây và các điều kiện môi trường là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thành công của thí nghiệm.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cây A, B có cùng áp suất rễ nên lượng dịch tiết giống nhau. Cây A có lực thoát hơi nước mạnh hơn
Cây C có áp suất rễ cao và lực thoát hơi nước cao hơn A, B
Lượng nước vẫn chuyển trong cây thực hiện được nhờ sự phối hợp của hai lực đó là áp suất rễ và lực hút do thoát hơi nước ở lá; lực liên kết giữa các phân tử nước và với thành mạch
Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!