Trong các phát biểu sau đây về cơ chế di truyền và biến dị, có bao nhiêu phát biểu đúng?

Đã giải309 lượt xem

Trong các phát biểu sau đây về cơ chế di truyền và biến dị, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(I). Khi gen bị đột biến thì chuỗi pôlipeptit tương ứng chắc chắn sẽ bị biến đổi.

(II). Cả 3 loại ARN đều tham gia vào quá trình dịch mã.

(III). Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit luôn làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi pôlipeptit tương ứng.

(IV). Ở tế bào nhân sơ, số lần phiên mã của một gen luôn bằng số lần nhân đôi của gen đó.

A. 1.                         B. 2.                         C. 4.                         D. 3.

sửa bình luận

I. Sai. Do tính thoái hóa của mã di truyền nên protein có thể không bị biến đổi khi xảy ra đột biến thay thế

II. Đúng.

III. Sai.

IV. Sai. Số lần phiên mã nhiều hơn

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!