Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền? (1) Tất cả các loài đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, là mã bộ ba

Đã giải309 lượt xem

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền?
(1) Tất cả các loài đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, là mã bộ ba
(2) Có tất cả 64 bộ ba mã hóa cho các loại axit amin
(3) Trong một đoạn phân tử mARN chỉ được cấu tạo từ 2 loại nuclêôtit là A và U,có thể mã hoá cho tối đa 7 loại axit amin
(4) Codon 5’UAG3’mã hoá cho axit amin mở đầu khi tổng hợp protein
A. 3                                   B. 2                                   C. 4                                   D. 1

cập nhật

(1) Sai. Có một vài ngoại lệ.

(2) Sai. Trừ ba bộ ba UAA, UAG và UAG không mã hoá axit amin.

(3) Sai. Tối đa 6 loại axit amin do bộ ba UAA không mã hoá axit amin và 2 bộ ba AUU và AUA cùng mã hoá axit amin Ile.

(4) Sai. Codon 5’AUG3’mã hoá cho axit amin mở đầu khi tổng hợp protein.

Không có đáp án đúng.

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!