Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền I. Mã di truyền là mã bộ ba.

Đã giải223 lượt xem

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền
I. Mã di truyền là mã bộ ba.
II. Có tất cả 62 bộ ba.
III. Có 3 mã di truyền là mã kết thúc.
IV.Có 60 mã di truyền mã hóa cho các axit amin
V. Từ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X tạo ra tất cả 37 bộ ba không có nuclêôtit loại A.
VI. Tính đặc hiệu của mã di truyền có nghĩa là mỗi loài sử dụng một bộ mã di truyền riêng.
A. 1.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Sai. Có tất cả 64 bộ ba.

III. Đúng.

IV. Sai. Có 61 mã di truyền mã hóa cho các axit amin.

V. Sai. Từ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X tạo ra tất cả $3^3=27$ bộ ba không có nuclêôtit loại A.

VI. Sai. Tính đặc hiệu của mã di truyền có nghĩa là mỗi mã di truyền chỉ mã hoá cho 1 axit amin.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!