Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về gen phân mảnh và gen không phân mảnh?

Đã giải291 lượt xem

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về gen phân mảnh và gen không phân mảnh?
(1) Gen phân mảnh là gen có vùng điều hoà được cấu tạo bởi hai loại đoạn (exon và intron).
(2) Gen không phân mảnh thường gặp ở sinh vật nhân sơ và gen phân mảnh thường gặp ở sinh vật nhân thực.
(3) Bộ ba mã mở đầu nằm trên đoạn exon ở vùng mã hoá của gen phân mảnh.
(4) Bộ ba mã kết thúc nằm trên đoạn intron cuối cùng ở vùng mã hoá của gen phân mảnh.
(5) Gen không phân mảnh là gen có vùng mã hoá được cấu tạo bởi một loại đoạn là intron.
A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng.

(2) Đúng.

(3) Đúng.

(4) Sai. Bộ ba mã kết thúc nằm trên đoạn exon cuối cùng ở vùng mã hoá của gen phân mảnh.

(5) Sai. Gen không phân mảnh là gen có vùng mã hoá được cấu tạo bởi một loại đoạn là exon.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!