Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?

Đã giải263 lượt xem

Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?
(1) Mã di truyền có tính phổ biến có nghĩa là tất cả các loài đều có chung 1 bộ mã di truyền (có ngoại lệ).
(2) Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều từ 3′ đến 5′ trên phân tử mARN.
(3) Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba, không gối lên nhau.
(4) Mã di truyền có tính đặc hiệu có nghĩa là một loại axit amin chỉ được mã hoá bởi một loại bộ ba.
(5) Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều từ 5′ đến 3′ trên mạch khuôn của gen.
(6) Mã di truyền có tính thoái hoá có nghĩa là một bộ ba mang thông tin mã hoá nhiều loại axit amin khác nhau.
A. 3                                   B. 4                                   C. 5                                   D. 6

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng.

(2) Sai. Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều từ 5′ đến 3′ trên phân tử mARN.

(3) Đúng.

(4) Sai. Mã di truyền có tính đặc hiệu có nghĩa là một bộ ba chỉ mã hoá bởi một loại axit amin.

(5) Sai. Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều từ 5′ đến 3′ trên mARN.

(6) Sai. Mã di truyền có tính thoái hoá có nghĩa là nhiều bộ ba mã hoá một loại axit amin.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!