Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

Đã giải326 lượt xem

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

A. 700nm.                                   B. 30nm.                                   C. 300nm.                                   D. 11nm.

chọn câu trả lời tốt nhất

+) ADN quấn $1\dfrac{3}{4}$ vòng quanh khối cầu protein loại histon ( gồm 8 phân tử) → nuclêôxôm.

+) Các cấu trúc nuclêôxôm kết hợp nhau → cấu trúc xoắn bậc 1 (Sợi cơ bản): có đường kính 11nm.

+) Sợi cơ bản tiếp tục xoắn → cấu trúc xoắn bậc 2 (Sợi nhiễm sắc):  có đường kính 30 nm.

+) Sợi nhiễm sắc tiếp tục co xoắn → cấu trúc xoắn bậc 3 (Sợi siêu xoắn): có đường kính 300 nm.

+) Sợi siêu xoắn (cromatit): có đường kính 700 nm.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!