Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

Đã giải432 lượt xem

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

A. 700nm.                                   B. 30nm.                                   C. 300nm.                                   D. 11nm.

chọn câu trả lời tốt nhất

+) ADN quấn $1\dfrac{3}{4}$ vòng quanh khối cầu protein loại histon ( gồm 8 phân tử) → nuclêôxôm.

+) Các cấu trúc nuclêôxôm kết hợp nhau → cấu trúc xoắn bậc 1 (Sợi cơ bản): có đường kính 11nm.

+) Sợi cơ bản tiếp tục xoắn → cấu trúc xoắn bậc 2 (Sợi nhiễm sắc):  có đường kính 30 nm.

+) Sợi nhiễm sắc tiếp tục co xoắn → cấu trúc xoắn bậc 3 (Sợi siêu xoắn): có đường kính 300 nm.

+) Sợi siêu xoắn (cromatit): có đường kính 700 nm.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!