Trong các mối quan hệ sinh thái sau đây, mối quan hệ nào không gây hại cho các loài tham gia?

Đã giải198 lượt xem

Trong các mối quan hệ sinh thái sau đây, mối quan hệ nào không gây hại cho các loài tham gia?

A. Kiến và cây kiến.

B. Giun kí sinh trong cơ thể người và người.

C. Tảo giáp nở hoa và cá, tôm sống ở đó.

D. Cây tầm gửi sống bám trên các cây gỗ lớn trong rừng.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Kiến và cây kiến là quan hệ cộng sinh, cả 2 đều có lợi.

B. Mối quan hệ kí sinh – vật chủ. Loài kí sinh có lợi, vật chủ có hại.

C. Mối quan hệ ức chế – cảm nhiễm. Tảo không có lợi, không có hại còn cá, tôm có hại.

D. Mối quan hệ kí sinh. Loài kí sinh có lợi, vật chủ có hại.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!