Trong các câu sau đây khi nói về đột biến điểm: (1). Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa.

Đã giải245 lượt xem

Trong các câu sau đây khi nói về đột biến điểm:

(1). Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa.

(2). Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen cấu trúc.

(3). Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại.

(4). Trong số các đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nuclêôtit là gây hại ít nhấtcho cơ thể sinh vật.

(5). Xét ở mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm là trung tính.

Có bao nhiêu câu đúng?

A. 2.                             B. 3.                             C. 5.                             D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Sai. Đột biến có vai trò lớn trong quá trình tiến hoá, là nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.

(2). Sai. Đột biến điểm là những biến đổi liên quan đến 1 cặp nu.

(3). Sai. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.

(4). Đúng.

(5). Đúng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!