Trên 1 phân tử mARN bình thường được phiên mã từ operon Lac ở vi khuẩn E.coli

Đã giải265 lượt xem

Trên 1 phân tử mARN bình thường được phiên mã từ operon Lac ở vi khuẩn E.coli

A. có tối thiểu 1 bộ ba kết thúc.                                   B. có thể có hoặc không có bộ ba kết thúc.

C. không có bộ ba kết thúc.                                   D. có tối đa 1 bộ ba kết thúc.

chọn câu trả lời tốt nhất

Mỗi gen cấu trúc được dịch mã riêng biệt nên 1 phân tử mARN được phiên mã từ operon Lac sẽ phải có 3 bộ ba kết thúc.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!