Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin

Đã giải368 lượt xem

Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?

A. 5’UXG3’, 5’AGX3’.                                   B. 5’UUU3′, 5’AUG3’.

C. 5’AUG3′, 5’UGG3’.                                   D. 5’XAG3’, 5’AUG3’.

đăng bình luận mới

Có 2 mã di truyền không có tính thoái hoá là:

+) AUG: mã hoá axit amin methionin ở sinh vật nhân thực và foocmin methionin ở sinh vật nhân sơ

+) UGG: mã hoá axit amin Triptophan.

B. Sai. Do có bộ ba 5’AUG3′.

C. Sai. Do có bộ ba 5’UGG3′.

D. Sai. Do có bộ ba 5’AUG3′.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!