Tìm số phát biểu đúng: (1) Loài muỗi được tạo ra nhờ đột biến đảo đoạn.

Đã giải241 lượt xem

Tìm số phát biểu đúng:

(1) Loài muỗi được tạo ra nhờ đột biến đảo đoạn.

(2) Chuyển đoạn nhiễm sắc thể số 21 sang nhiễm sắc thể số 9 gây bệnh Ung thư máu ác tính.

(3) Lặp đoạn làm cho các gen alen trên cùng một NST.

(4) Đột biến mất đoạn làm mất cân bằng trong hệ gen.

(5) Đảo đoạn giữ vững mức độ hoạt động của gen.

A. 5                                   B. 2                                   C. 4                                   D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Đúng. Một số loài muỗi được tạo ra nhờ đột biến đảo đoạn.

(2) Sai. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể số 22 sang nhiễm sắc thể số 9 gây bệnh Ung thư máu ác tính.

(3). Đúng.

(4) Đúng.

(5). Sai. Đảo đoạn làm thay đổi vị trí của gen trên NST nên có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen.

Chọn đáp án D

sửa câu trả lời
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!