Theo lí thuyết, có bao nhiêu quá trình sau đây sẽ gây ra diễn thế sinh thái?

Đã giải166 lượt xem

Theo lí thuyết, có bao nhiêu quá trình sau đây sẽ gây ra diễn thế sinh thái?

I. Khai thác các cây gỗ già, săn bắt các động vật ốm yếu ở rừng.

II. Trồng cây rừng lên đồi trọc, thả cá vào ao hồ, đầm lầy.

III. Đổ thuốc sâu, chất độc hoá học xuống ao nuôi cá, đầm nuôi tôm.

IV. Lũ lụt kéo dài làm cho hầu hết các quần thể bị tiêu diệt.

A. 1.                      B. 4.                     C. 2.                     D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Sai. Chỉ tác động nhỏ nên không gây diễn thế được.

II. Đúng. Bổ sung sinh vật vào môi trường ít sinh vật làm thay đổi thành phần loài đáng kể.

III. Đúng. Làm tuyệt diệt quần xã sinh vật cũ để hình thành nên quần xã mới.

IV. Đúng. Làm biến đổi mạnh sinh vật.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!