Thành phần của Operon Lac điển hình gồm: I. Gen điều hòa R II. Vùng điều hòa

Đã giải233 lượt xem

Thành phần của Operon Lac điển hình gồm:
I. Gen điều hòa R                                             II. Vùng điều hòa
III. Vùng khởi động (Promoter)                       IV. Vùng vận hành (Operator)
V. Vùng kết thúc                                             VI. Các gen cấu trúc Z, Y, A
A. I, II, III                       B. I, III, IV                       C. I, IV, VI                       D. III, IV, VI

đăng bình luận mới

[…] 8 (Xem giải). Thành phần của Operon Lac điển hình gồm:I. Gen điều hòa R                 […]

I. Sai. Gen điều hoà không thuộc operon.

II. Sai.

III. Đúng.

IV. Đúng.

V. Sai.

VI. Đúng.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!