Thành phần của Operon Lac điển hình gồm: I. Gen điều hòa R II. Vùng điều hòa

Đã giải298 lượt xem

Thành phần của Operon Lac điển hình gồm:
I. Gen điều hòa R                                             II. Vùng điều hòa
III. Vùng khởi động (Promoter)                       IV. Vùng vận hành (Operator)
V. Vùng kết thúc                                             VI. Các gen cấu trúc Z, Y, A
A. I, II, III                       B. I, III, IV                       C. I, IV, VI                       D. III, IV, VI

đăng bình luận mới

[…] 8 (Xem giải). Thành phần của Operon Lac điển hình gồm:I. Gen điều hòa R                 […]

I. Sai. Gen điều hoà không thuộc operon.

II. Sai.

III. Đúng.

IV. Đúng.

V. Sai.

VI. Đúng.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!