Tần số đột biến ở một gen phụ thuộc vào: 1. Số lượng gen có trong cấu trúc gen.

Đã giải292 lượt xem

Tần số đột biến ở một gen phụ thuộc vào:

1. Số lượng gen có trong cấu trúc gen.

2. Đặc điểm cấu trúc gen.

3. Sức chống chịu của cơ thể dưới tác động môi trường.

4. Cường độ, liều lượng, tác nhân gây đột biến

A. 1, 2                             B. 2, 3                             C. 3, 4                             D. 2, 4

chọn câu trả lời tốt nhất

Tần số đột biến ở một gen phụ thuộc vào: đặc điểm cấu trúc của gen; cường độ, liều lượng, tác nhân gây đột biến

(1). Sai.

(2). Đúng.

(3). Sai.

(4). Đúng.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!