Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với ở sinh vật nhân sơ ở những điểm nào? (1) Chiều nhân đôi

Đã giải236 lượt xem

Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với ở sinh vật nhân sơ ở những điểm nào?
(1) Chiều nhân đôi
(2) Hệ enzim tham gia nhân đôi ADN
(3) Nguyên liệu của sự nhân đôi
(4) Số lượng đơn vị nhân đôi
(5) Nguyên tắc sử dụng trong cơ chế nhân đôi
A. (1) và (3)                                   B. (1) và (5)                                   C. (2) và (4)                                   D. (2) và (3)

đăng bình luận mới

(1) Sai.

(2) Đúng. Ở sinh vật nhân sơ hệ enzym phức tạp hơn, nhiều loại enzym hơn.

(3) Sai. Cùng sử dụng nguyên liệu như nhau.

(4) Đúng. Ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đơn vị nhân đôi còn ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị nhân đôi.

(5) Sai. Cùng nguyên tắc sử dụng trong cơ chế nhân đôi.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!