Sự kiện nào sau đây có nội dung không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực?

Đã giải193 lượt xem

Sự kiện nào sau đây có nội dung không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực?

A. Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo toàn)

B. Vì enzim ADN – polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’, nên trên mạch khuôn 5’ → 3’mạch mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 3’ → 5’mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn rồi được mối lại nhờ enzim nối

C. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách dần tạo nên chạc 3 tái bán và để lộ ra hai mạch khuôn.

D. Enzim ADN – polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng hợp nến mạch mới theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A liên kết với T và ngược lại; G luôn liên kết với X và ngược lại.

đăng bình luận mới

A. Đúng.

B. Sai. Trên mạch khuôn 3’ → 5’mạch mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 5’ → 3’ mạch mới được tổng hợp ngắt quãng.

C. Đúng.

D. Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!