Số phát biểu sai khi nói về đột biến gen ở SVNS và SVNT là

Đã giải318 lượt xem

Số phát biểu sai khi nói về đột biến gen ở SVNS và SVNT là:

1. Gen ở SVNS khi bị đột biến sẽ biểu hiện ngay ra kiểu hình.

2. Gen ở SVNT thường dễ bị đột biến hơn gen ở SVNS.

3. SVNT có hệ gen đơn bội nên khi bị đột biến gen sẽ biểu hiện ngay thành kiểu hình.

4. Nếu xuất hiện đột biến lặn thì cả SVNS và SVNT đều biểu hiện ngay thành kiểu hình ở trang thái dị hợp tử.

5. Đột biến gen đều có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa ở cả SVNS và SVNT.

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Đúng. Do gen ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 alen.

(2). Sai.

(3). Sai. Sinh vật nhân thực có hệ gen lưỡng bội nên nếu đột biến gen lặn có thể không biểu hiện thành kiểu hình.

(4). Sai. Ở sinh vật nhân thực ở trạng thái dị hợp không biểu hiện thành kiểu hình.

(5). Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!