Số nhận xét đúng về plasmit: I. Là vật chất di truyền dạng mạch vòng kép.

Đã giải360 lượt xem

Số nhận xét đúng về plasmit:
I. Là vật chất di truyền dạng mạch vòng kép.
II. Tồn tại trong tế bào chất.
III. Mỗi tế bào vi khuẩn chỉ có một plasmit.
IV. Trên plasmit không chứa gen.
V. Plasmit có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen tế bào.
A. 5.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 2.

đăng bình luận mới

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Sai. Mỗi vi khuẩn có nhiều plasmit.

IV. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!