Số đột biến điểm có thể làm kết thúc sớm quá trình dịch mã là: (1). Mất 1 cặp nucleotit

Đã giải261 lượt xem

Số đột biến điểm có thể làm kết thúc sớm quá trình dịch mã là:

(1). Mất 1 cặp nucleotit                             (2). Thêm 1 cặp nucleotit

(3). Đảo 1 cặp nucleotit                             (4). Thay thế 1 cặp nucleotit

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Đúng.

(2). Đúng.

(3). Sai. Không có đột biến đảo 1 cặp nucleotit.

(4). Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!