Quần thể A và quần thể B thuộc cùng 1 loài thực vật; hạt phấn của các cây thuộc quần thể A theo gió phát tán sang thụ phấn cho các cây thuộc quần thể B

Đã giải248 lượt xem

Quần thể A và quần thể B thuộc cùng 1 loài thực vật; hạt phấn của các cây thuộc quần thể A theo gió phát tán sang thụ phấn cho các cây thuộc quần thể B, mang theo các alen mới làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể B. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng này được gọi là

A. Giao phối không ngẫu nhiên.                             B. Đột biến.                             C. Chọn lọc tự nhiên.                             D. Di – nhập gen.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 84 (Xem giải). Quần thể A và quần thể B thuộc cùng 1 loài thực vật; hạt phấn của các […]

Hạt phấn của các cây thuộc quần thể A theo gió phát tán sang thụ phấn cho các cây thuộc quần thể B, mang theo các alen mới làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể B

Hiện tượng này được gọi là di – nhập gen

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!