Quá trình tự nhân đôi của ADN trong nhân có đặc điểm: (1) Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào

Đã giải232 lượt xem

Quá trình tự nhân đôi của ADN trong nhân có đặc điểm:
(1) Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào
(2) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bảo toàn
(3) Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới
(4) Đoạn okazaki được tổng hợp từ mạch khuôn có chiều 5’ → 3’
(5) Khi một phân tử ADN tự nhân đôi, 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y
(6) Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ
(7) Enzim nối ligaza chỉ tác động vào 1 mạch khuôn trong 1 đơn vị tái bản
Số phát biểu đúng là:
A. 3                                   B. 4                                   C. 5                                   D. 6

đăng bình luận mới

(1) Đúng.

(2) Đúng.

(3) Đúng.

(4) Đúng.

(5). Sai. Một mạch được kéo dài liên tục. Một mạch được tổng hợp gián đoạn.

(6) Đúng.

(7) Sai. Ligaza tác động vào cả 2 mạch khuôn trong 1 đơn vị tái bản.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!