Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm

Đã giải381 lượt xem

Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm:

(1).Ở sinh vật nhân thực qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có chiều dài bằng ADN mẹ.

(2). Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hiện trên cả hai mạch mới

(3). Quá trình tự nhân đôi là cơ sở dẫn tới hiện tượng nhân bản gen trong ống nghiệm

(4). Ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái bản trong mỗi đơn vị lại có nhiều điểm sao chép

(5). Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn.

Số phương án đúng là:

A. 2                                   B. 3                                   C. 5                                   D. 4

cập nhật

(1). Sai. Ở sinh vật nhân thực, xảy ra sự cố đầu mút nên ADN con có chiều dài ngắn hơn ADN mẹ.

(2). Đúng. Cả 2 mạch mới đều cần enzim ligaza.

(3). Đúng.

(4) Sai. Trong mỗi đơn vị tái bản chỉ có 1 điểm sao chép.

(5) Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!