Quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực chủ yếu diễn ra ở đâu?

Đã giải150 lượt xem

Quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực chủ yếu diễn ra ở đâu?

A. Ti thể.              B. Ribôxôm.             C. Tế bào chất.             D. Nhân tế bào.

chọn câu trả lời tốt nhất

Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực chủ yếu diễn ra ở trong nhân vì nhân là nơi chứa ADN chủ yếu.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!