Phân tích thành phần các loại nucleotit trong một mẫu ADN lấy từ một bệnh nhân người ta thấy như sau: A = 22%; X = 30%; T = 28%; G = 20%

Đã giải251 lượt xem

Phân tích thành phần các loại nucleotit trong một mẫu ADN lấy từ một bệnh nhân người ta thấy như sau: A = 22%; X = 30%; T = 28%; G = 20%. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. ADN của người bệnh đang nhân đôi.
B. ADN của người bệnh đã bị biến đổi bất thường do tác nhân gây bệnh.
C. ADN này không phải là ADN của tế bào người bệnh.
D. ADN này là của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta thấy ADN lấy từ người bệnh có $A\neq T$ và $G\neq X$

$\Rightarrow$ ADN mạch đơn

$\Rightarrow$ ADN này không phải của người bệnh mà của virus gây bệnh.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!