Phân biệt hướng động và ứng động không sinh trưởng ở thực vật?

Đã giải245 lượt xemCảm ứng động vật Cảm ứng thực vật

CÂU HỎI

a. Phân biệt hướng động và ứng động không sinh trưởng ở thực vật?

b. Tại sao ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới hoặc hệ thần kinh dạng chuỗi hạc thì các tập tính của chúng hầu hết là tập tính bẩm sinh?

chọn câu trả lời tốt nhất

a.

* Hướng động:

– Là phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng.

– Cơ chế: do sự sinh trưởng không đồng đều tại hai phía của cơ quan (phía bị kích thích và phía không bị kích thích).

– Phản ứng diễn ra chậm

* Ứng động không sinh trưởng:

– Là phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích không định hướng.

– Cơ chế: không phải do sự sinh trưởng mà do sự biến đổi trương nước trong tế bào và trong cấu trúc chuyên hóa hoặc xảy ra do sự lan truyền do kích thích cơ học hay hóa chất.

– Phản ứng diễn ra nhanh.

b.

+ Động vật bậc thấp hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản, số lượng tế bào thần kinh ít nên việc học tập và rút kinh nghiệm rất khó khăn.

+ Mặt khác, tuổi thọ của chúng thường ngắn nên không có nhiều thời gian cho việc học tập.

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!