Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

Đã giải196 lượt xem

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin metionin                                   B. metionin                                   C. pheninalanin                                   D. glutamin

đăng bình luận mới

Ở sinh vật nhân sơ, bộ ba AUG mã hoá cho axit amin foocmin metionin

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!