Ở người, gen quy định nhóm máu có 3alen: $I^A, I^B, I^O$. Khảo sát một quần thể cân bằng di truyền có 4% người có nhóm máu O, 21% người có nhóm máu B

Đã giải255 lượt xem

Ở người, gen quy định nhóm máu có 3alen: $I^A, I^B, I^O$. Khảo sát một quần thể cân bằng di truyền có 4% người có nhóm máu O, 21% người có nhóm máu B. Xét một gia đình trong quần thể trên: một người đàn ông mang nhóm máu B, em trai mang nhóm máu O, bố mẹ đều có nhóm máu B. Người đàn ông trên kết hôn với người vợ có nhóm máu B. Cặp vợ chồng này sinh được một người con có nhóm máu B. Xác suất để đứa con có kiểu gen dị hợp là.
A.16,3%                   B.47,4%                   C.42,9%                   D.39,3%

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $I^O=\sqrt{4\%}=0,2$; $I^B=\sqrt{21\%+4\%}-0,2=0,3$
Quần thể có: $I^BI^B=0,09$; $I^BI^O=2\times 0,2\times 0,3=0,12$
Em trai người đàn ông có máu O: $I^OI^O$; bố mẹ đều có máu B nên đều có kiểu gen $I^BI^O$
Người đàn ông có kiểu gen: $\dfrac{1}{3}I^BI^B:\dfrac{2}{3}I^BI^O$
Người phụ nữ có kiểu gen: $\dfrac{3}{7}I^BI^B:\dfrac{4}{7}I^BI^O$
Tỉ lệ kiểu gen ở đời con là $\dfrac{10}{21}I^BI^B:\dfrac{9}{21}I^BI^O:\dfrac{2}{21}I^OI^O$
Xác suất để người con có kiểu gen $I^BI^O$ là $\dfrac{9}{19}=47,4\%$
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!