Ở người, alen A quy định máu đông bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đông

Đã giải187 lượt xem

Ở người, alen A quy định máu đông bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đông, gen này nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y; alen B quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen b quy định bạch tạng, gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Biết không có đột biến theo lí thuyết cặp vợ chồng nào sau đây có khả năng sinh con trai mắc cả hai bệnh?

A. $X^AX^abb × X^AYBB$.                             B. $X^AX^ABb × X^aYbb$.

C. $X^AX^aBb × X^AYBb$.                             D. $X^AX^ABB × X^AYBb$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Bố mẹ $X^AX^aBb × X^AYBb$ có khả năng sinh con trai mắc cả 2 bệnh $X^aYbb$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!