Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt xanh là trội so với alen a quy định hạt vàng

Đã giải198 lượt xem

Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt xanh là trội so với alen a quy định hạt vàng. Ở lần đầu tiên, khi cho cây hạt xanh thuần chủng lai với cây hạt vàng thu được $F_1$ gồm toàn cây hạt xanh. Tiến hành tương tự ở lần thứ 2, thu được $F_1$ gồm đa số cây hạt xanh nhưng có 1 cây hạt vàng. Có bao nhiêu nhận định có thể giải thích đúng cho kết quả này.

I. Cây hạt vàng là kết quả của sự biến dị tổ hợp.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử ở cây hạt xanh xảy ra đột biến gen.

III. Trong quá trình phát sinh giao tử ở cây hạt xanh xảy ra đột biến cấu trúc NST.

IV. Trong quá trình phát sinh giao tử ở cây hoa vàng xảy ra đột biến đa bội, tạo giao tử aa.

A. 4                   B. 1                   C. 3                   D. 2

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Đúng. Ví dụ đột biến làm cho A thành gen lặn.

III. Đúng. Ví dụ mất đoạn chứa A.

IV. Sai. Không có trường hợp này.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!