Ở một loài thực vật, AA quy định quả đỏ, Aa quy định quả vàng, aa quy định quả xanh, khả năng sinh sản của các cá thể là như nhau

Đã giải215 lượt xem

Ở một loài thực vật, AA quy định quả đỏ, Aa quy định quả vàng, aa quy định quả xanh, khả năng sinh sản của các cá thể là như nhau. Thế hệ xuất phát của một quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt có tần số kiểu gen là $0,6AA : 0,4Aa$. Giả sử bắt đầu từ thế hệ $F_1$, chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ hoàn toàn cây aa ở giai đoạn chuẩn bị ra hoa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ $F_1$, cây Aa chiếm tỉ lệ $\dfrac{2 }{9}$.
(2) Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ $F_2$, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{18}$.
(3) Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ $F_3$, alen a có tần số $\dfrac{2}{17}$.
(4) Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ $F_3$, kiểu gen $AA$ chiếm tỉ lệ $\dfrac{31}{33}$.
A. 1                     B. 2                     C. 3                     D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

Thế hệ $F_1$ có thành phần kiểu gen $0,7AA:0,2Aa:0,1aa$
(1). Đúng. Sau tuổi sinh sản $F_1$ cây $Aa$ chiếm $\dfrac{0,2}{0,7+0,2}$ $=\dfrac{2}{9}$.
Thành phần kiểu gen sau tuổi sinh sản $F_1$: $\dfrac{7}{9}AA:\dfrac{2}{9}Aa$
(2). Đúng. Giai đoạn mới nảy mầm $F_2$ có thành phần kiểu gen $\dfrac{5}{6}AA:\dfrac{1}{9}Aa:\dfrac{1}{18}$. aa chiếm $\dfrac{1}{18}$.
(3). Sai. Giai đoạn sau sinh sản $F_2$ có thành phần kiểu gen $\dfrac{15}{17}AA:\dfrac{2}{17}Aa$
Giai đoạn nảy mầm $F_3$ có $a=\dfrac{1}{17}$.
(4). Đúng. Giai đoạn nảy mầm $F_3$ có thành phần kiểu gen $\dfrac{31}{34}AA:\dfrac{1}{17}Aa:\dfrac{1}{34}aa$
Giai đoạn sau sinh sản $F_3$ có $AA=\dfrac{31}{33}$.
Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!