Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định quả to trội hoàn toàn so với b quy định quả nhỏ

Đã giải164 lượt xem

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định quả to trội hoàn toàn so với b quy định quả nhỏ. Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST. Thực hiện phép lai $P:\dfrac{\underline {AB}}{\rm{ab}} \times \dfrac{\underline {Ab}}{aB}$, thu được $F_1$ có kiểu hình hoa trắng, quả nhỏ chiếm tỉ lệ $6\%$. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả to; xác suất thu được 1 cá thể dị hợp về 2 cặp gen là:

A. $\dfrac{4}{11}$.                 B. $\dfrac{7}{11}$.                  C. $\dfrac{28}{121}$.                  D. $\dfrac{24}{49}$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng, quả nhỏ: $\dfrac{\underline{ab}}{ab}=6\%$

Kiểu hình hoa đỏ, quả to $A-B-$ $=0,5+\dfrac{\underline{ab}}{ab}=0,56$

Cây dị hợp về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ $\dfrac{\underline{AB}}{ab}$ $+\dfrac{\underline{Ab}}{aB}$ $=4\times \dfrac{\underline{ab}}{ab}=0,24$

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả to; xác suất thu được 1 cá thể dị hợp về 2 cặp gen là:

$C_1^2\times \dfrac{0,24}{0,56}\times \dfrac{0,56-0,24}{0,56}$ $=\dfrac{24}{49}$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!