Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt nâu

Đã giải173 lượt xemQLDT

Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt nâu. Trong quần thể của loài này người ta tìm thấy 7 loại kiểu gen khác nhau về màu mắt. Cho cá thể đực mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể cái mắt nâu thuần chủng thu được $F_1$, tiếp tục cho $F_1$ ngẫu phối thu được $F_2$, sau đó cho $F_2$ ngẫu phối được $F_3$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mắt nâu thu được ở $F_3$ là
A. 18,75%.                          B. 25%.                          C. 81,25%.                          D. 75%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Có 7 loại kiểu gen khác nhau $\Rightarrow$ Gen nằm ở vùng tương đồng của NST X và Y

Cho $X^AY^A\times X^aX^a$

$F_1:$ $X^AX^a$; $X^aY^A$

Cho $F_1$ ngẫu phối: $X^AX^a\times X^aY^A$

$F_2:$ $1X^AX^a$ $:1X^aX^a$ $:1X^AY^A$ $:1X^aY^A$

Cho $F_2$ ngẫu phối $\left(\dfrac{1}{2}X^AX^a:\dfrac{1}{2}X^aX^a\right)\times \left(\dfrac{1}{2}X^AY^A:\dfrac{1}{2}X^aY^A\right)$

Ở $F_3$, tỉ lệ kiểu hình mắt nâu $aa$ là $\dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{4}$ $=18,75\%$

Chọn đáp án A

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!