Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt nâu

Đã giải168 lượt xemQLDT

Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt nâu. Trong quần thể của loài này người ta tìm thấy 7 loại kiểu gen khác nhau về màu mắt. Cho cá thể đực mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể cái mắt nâu thuần chủng thu được $F_1$, tiếp tục cho $F_1$ ngẫu phối thu được $F_2$, sau đó cho $F_2$ ngẫu phối được $F_3$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mắt nâu thu được ở $F_3$ là
A. 18,75%.                          B. 25%.                          C. 81,25%.                          D. 75%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Có 7 loại kiểu gen khác nhau $\Rightarrow$ Gen nằm ở vùng tương đồng của NST X và Y

Cho $X^AY^A\times X^aX^a$

$F_1:$ $X^AX^a$; $X^aY^A$

Cho $F_1$ ngẫu phối: $X^AX^a\times X^aY^A$

$F_2:$ $1X^AX^a$ $:1X^aX^a$ $:1X^AY^A$ $:1X^aY^A$

Cho $F_2$ ngẫu phối $\left(\dfrac{1}{2}X^AX^a:\dfrac{1}{2}X^aX^a\right)\times \left(\dfrac{1}{2}X^AY^A:\dfrac{1}{2}X^aY^A\right)$

Ở $F_3$, tỉ lệ kiểu hình mắt nâu $aa$ là $\dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{4}$ $=18,75\%$

Chọn đáp án A

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!