Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của đột biến gen trong tiến hóa sinh vật?

Đã giải272 lượt xem

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của đột biến gen trong tiến hóa sinh vật?

A. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống.

B. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.

C. Đột biến gen xuất hiện nguồn biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa của sinh giới.

D. Đột biến gen làm xuất hiện các tính trạng mới làm nguyên liệu cho tiến hóa.

đăng bình luận mới

A. Sai. Không phải ý nghĩa trong tiến hoá.

B. Đúng.

C. Sai. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp, giao phối mới làm xuất hiện biến dị tổ hợp và biến dị tổ hợp không phải là nguyên liệu cho tiến hoá.

D. Sai. Tính trạng không phải là nguyên liệu cho tiến hoá.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!