Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa $NH_4^+$ thành $NO_3^-$?

Đã giải352 lượt xem

Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa $NH_4^+$ thành $NO_3^-$?

Α. Vi khuẩn phản nitrat hóa.                 B. Vi khuẩn cố định nitơ.                  C. Vi khuẩn nitrat hóa.                      D. Vi khuẩn amôn hóa.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 110 (Xem giải). Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa $NH_4^+$ thành $NO_3^-$?Α. Vi […]

Vi khuần nitrat hoá có khả năng chuyển hoá $NH_4^+$ thành $NO_3^-$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!