Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là

Đã giải160 lượt xem

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là:

A. A liên kết U; G liên kết X.

B. A liên kết X; G liên kết T.

C. A liên kết T; G liên kết X.

D. A liên kết U; T liên kết A; G liên kết X; liên kết G.

chọn câu trả lời tốt nhất

Nguyên tắc bổ sung trong nhân đôi ADN là: A liên kết T; G liên kết X và ngược lại.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!