Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là

Đã giải268 lượt xem

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là:

A. A liên kết U; G liên kết X.

B. A liên kết X; G liên kết T.

C. A liên kết T; G liên kết X.

D. A liên kết U; T liên kết A; G liên kết X; liên kết G.

chọn câu trả lời tốt nhất

Nguyên tắc bổ sung trong nhân đôi ADN là: A liên kết T; G liên kết X và ngược lại.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!