Người ta thường bảo quản hạt giống bằng phương pháp bảo quản khô. Nguyên nhân chủ yếu là vì

Đã giải160 lượt xem

Người ta thường bảo quản hạt giống bằng phương pháp bảo quản khô. Nguyên nhân chủ yếu là vì

A. hạt khô làm giảm khối lượng nên dễ bảo quản.

B. hạt khô không còn hoạt động hô hấp.

C. hạt khô sinh vật gây hại không xâm nhập được.

D. hạt khô có cường độ hô hấp đạt tối thiểu giúp hạt sống ở trạng thái tiềm sinh.

chọn câu trả lời tốt nhất

Hàm lượng nước có ảnh hưởng đến cường độ hô hấp. Khi hạt khô thì cường độ hô hấp của hạt ở mức thấp, giúp bảo quản hạt lâu hơn

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!