Người ta làm thí nghiệm trồng hai cây A và B trong một nhà kính ở $25^oC$

Đã giải123 lượt xemSinh lí thực vật Quang hợp

CÂU HỎI

a. Người ta làm thí nghiệm trồng hai cây A và B trong một nhà kính ở $25^oC$ và cường độ ánh sáng bằng $\dfrac{1}{3}$ ánh sáng mặt trời toàn phần. Khi tăng cường độ chiếu sáng ( bằng $\dfrac{2}{3}$ ánh sáng mặt trời toàn phần) và tăng nhiệt độ ($30^oC$ – $40^oC$) trong nhà kính thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không giảm. Mục đích của thí nghiệm trên là gì? Giải thích?

b. Vì sao khi trồng cây cần phải xới đất cho tơi xốp?

c. Nêu đặc điểm của các con đường thoát hơi nước qua lá. Những nhóm sinh vật nào có khả năng cố định nito phân tử? Vì sao chúng lại có khả năng đó?

chọn câu trả lời tốt nhất

a. Mục đích thí nghiệm: Phân biệt thực vật $C_3$ và $C_4$
– Giải thích:
+ Ở nhiệt độ 250 C là điểm tối ưu về nhiệt độ và cường độ ánh sáng bằng $\dfrac{1}{3}$ ánh sáng mặt trời toàn phần là điểm bảo hòa ánh sáng của thực vật $C_3$.
+ Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ thì thực vật $C_3$ đóng khí khổng dẫn đến xảy ra hô hấp sáng và làm giảm cường độ quang hợp (trong thí nghiệm này là cây A)
+ Thực vật $C_4$ chịu được cường độ ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao, không xẩy ra hô hấp sáng nên cường độ quang hợp không giảm (trong thí nghiệm này là cây B)
b. Khi trồng cây cần xới đất cho tơi xốp để:
– Tạo điều kiện thuận lợi cho lông hút phát triển
– Cung cấp $O_2$ cho hô hấp hiếu khí , hạn chế hô hấp kị khí ở rễ.
– Hạn chế quá trình phản Nitrat xẩy ra làm mất nito trong đất.
– Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển hóa muối khoáng từ dạng không tan sang dạng hòa tan.
c.
– Đặc điểm của các con đường thoát hơi nước qua lá:
+ Con đường qua khí khổng: Vận tốc lớn, lượng nước nhiều, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.
+ Con đường qua cu tin: Vận tốc yếu, lượng nước ít, không được điều chỉnh.
– Những sinh vật có khả năng cố định nito phân tử:
+ Nhóm VK cố định nito sống tự do: Cyanobacteria..
+ Nhóm VK cố định nito sống cộng sinh: Rhizobium sống trong rễ cây họ Đậu…
– Chúng có khả năng đó vì có enzim Nitrogenaza nên có khả năng phá vỡ liên kết 3 bền vững của Nito và chuyển hóa thành dạng $NH_3$…

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!