Nếu trên mạch mã gốc của gen có 3 loại nucleotit . Số loại mã di truyền tối đa của gen là

Đã giải258 lượt xem

Nếu trên mạch mã gốc của gen có 3 loại nucleotit . Số loại mã di truyền tối đa của gen là:
A. 64                            B. 27                            C. 9                            D. 81

chọn câu trả lời tốt nhất

Nu thứ nhất có 3 cách chọn

Nu thứ hai có 3 cách chọn

Nu thứ ba có 3 cách chọn

Do đó có tối đa $3^3=27$ mã di truyền

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!