Nếu trên mạch mã gốc của gen có 3 loại nucleotit . Số loại mã di truyền tối đa của gen là

Đã giải257 lượt xem

Nếu trên mạch mã gốc của gen có 3 loại nucleotit . Số loại mã di truyền tối đa của gen là:
A. 64                            B. 27                            C. 9                            D. 81

chọn câu trả lời tốt nhất

Nu thứ nhất có 3 cách chọn

Nu thứ hai có 3 cách chọn

Nu thứ ba có 3 cách chọn

Do đó có tối đa $3^3=27$ mã di truyền

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!